PDA Hastalığı Nedir?

PDA Hastalığı Nedir?

Patent Duktus Arteriyosus (PDA) Nedir

PDA; erken doğan bebekler hariç bütün do­ğuştan kalp hastalıklarının %5-10’nunda gö­rülür. Kızlarda daha sıktır (3/1). PDA erken doğan bebeklerin genel bir problemidir.

Belirti ve Bulgular

Duktus küçük olduğu zaman genellikle bulgu vermez. Geniş bir duktus akciğer enfeksiyonlarına ve kalp yetmezliğine sebep olur. Pulmoner hiper­tansiyon derecesi ile ilgili olarak siyanoz (morarma) ve aktivite azalması beklenir. Pulmoner vasküler hastalık gelişenlerde vücudun alt yarısında siyanoz saptanır.

Tanı

Ekokardiyografi gerekirse kalp kateterizasyonu ve anjiyokardiyografi ile konu­lur.

Tedavi

  1. Tıbbi: Varsa kalp yetmezliği tedavi edilme­lidir. Pulmoner hipertansiyon yoksa egzer­siz kısıtlaması gerekmez. Enfektif endokarditten korunma tedavisi önerilir.

Noncerrahi (ameliyatsız) Tedavi:

PDA’nın çeşitli aletler kullanılarak kateter yoluyla kapatılması mümkündür. Son yıllarda en çok tercih edilen yöntem duktusun “coil” (pıhtı) embolizasyon yöntemiyle kapa­tılmasıdır. Bu yöntemin avantajı genel anestezi ve göğüs kafesinin açılmasını gerektirmemesidir.

  1. Cerrahi Tedavi: PDA büyüklüğüne bakıl­maksızın kapatılmalıdır. Pulmoner damar hastalığı gelişenlerde duktus kesinlikle ka­patılmamalıdır. PDA 6-12 aylar arasında ve daha sonra tanı alanlarda elektif (zamana bırakılarak) şartlarda kapatılır. Kalp yetmezliği, pulmoner hiper­tansiyon, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve endokardit geçiren hastalarda yaşa ba­kılmaksızın acil kapatılma önerilir.

Seyir

Erken doğan bebeklerin aksine za­manında doğanlarda PDA genellikle kendi­liğinden kapanmaz. Şantı fazla olanlarda kalp yetmezliği ve tekrarlayan akciğer en­feksiyonları görülür. Pulmoner hipertansiyonlu ve geniş PDA’lı hastalarda Obstrüktif pulmoner damar hastalığı (akciğer damar hastalığı) erkenden gelişir. Küçük PDA’lı hastalarda enfektif endokardit gelişme riski geniş PDA’lılardan yüksektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir