Potasyum (K) (İdrar)

Klinik kullanımı

Ekskrete edilen potasyum miktarı alımla orantılıdır. Gastrointestinal sistemden absorbe olan potasyumun bir kısmı hücrelerce alınırken büyük kısmı atılır. Glomerüllere filtre edilen potasyumun tamamına yakını proksimal tübüllerce reabsorbe edilir ve daha sonra distal tübüllerce sekrete edilir. Normalde, böbreklerden günlük 20-30 mmol oranında potasyum atılır. Renal tübüler asidozis, metabolik, respiratuar asidoz ve alkaloz potasyumun renal atılımının regülasyonunu etkiler. Elektrolit dengesinin ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Referans değerler

Spot/24 saatlik idrar 25-125 mmol/gün (değerler diyetle değişir)

İnterfere edici faktörler

-Diyetle alım etkiler,

-Licorice aşırı alımı idrarda K seviyelerini artırır,

-Bazı ilaçlar idrar K seviyelerini artırır (Diüretikler, glukokortikoidler, salisilatlar).

Yükseldiği durumlar

-Kronik renal yetmezlik,

-Renal tübüler asidozis,

-Cushing sendromu,

-Primer ve sekonder aldosteronizm,

-Aşırı Licorice alımı,

-Alkalozis,

-Diüretik tedavisi,

-Primer renal hastalıklar,

-Kortizon tedavisi sırasında.

Azaldığı durumlar

-Dehidratasyon,

-Addison hastalığı,

-Malnütrisyon,

-Kusma,

-Diyare,

-Malabsorbsiyon,

-Akut renal yetersizlik.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir