Prostatit

Prostatit

Prostatit; prostatta yangı (inflamatuar) hücrelerin varlığıdır

Yaş

Enfeksiyöz prostatitler daha çok benign prostat hiperplazisinin (büyümesi) eşlik etmesi nedeniyle 45 yaş üstü erkeklerde daha sık görülürken; kronik abakteriyel prostatit (süreğen ve bakteri içermeyen prostatit) 20-74 yaş arası erişkin erkeklerde görülebilir.

Risk Faktörleri

Bakteriyel prostatitte idrar yolu enfeksiyonu, sonda varlığı, prostat biyopsisi, fimozis (sünnet derisinde darlık), transüretral rezeksiyonlar (mesane ya da prostat hastalıklarının kapalı cerrahisi), işeme bozukluğu, prostata idrar kaçışı yaratacak durumlar, bağışıklık sisteminin baskılanması ön planda iken, kronik abakteriyel prostatitte daha önce geçirilmiş cinsel yolla bulaşan hastalıklar, prostata idrar kaçışı, bazı idrar yolları hastalıkları (interstisyel sistit benzeri hastalıklar), pelvik taban kaslarındaki (karın alt bölgesini örten kaslar) bozukluklar ve psikolojik sebepler sayılabilir.

Prostatitler 4 kategoride sınıflandırılırlar.

1- Akut Bakteriyel Prostatit: Prostat bezinin idrar yolunu etkileyen mikroorganizmalar ile enfeksiyonu sonucu gelişen ani tablodur.

2- Kronik Bakteriyel Prostatit: Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının eşlik ettiği süreğen prostat enfeksiyondur.

3- Kronik Abakteriyel Prostatit: Kronik pelvik ağrı sendromu olarak da tarif edilir. Herhangi bir enfeksiyon olmaksızın 6 aydan daha uzun süredir devam eden işeme şikayetleri ve ağrının eşlik ettiği bir durumdur.

4- Asemptomatik İnflamatuar Prostatit: Herhangi bir belirti vermeyen ve alınan prostat biyopsisinde, prostat ameliyatı sonrası alınan dokularda gösterilen prostatik inflamasyondur.

 

Belirti ve Bulgular

Akut (ani) prostatitte ani gelişen kesik kesik işeme veya hiç idrar yapamama, ateş ve işerken ağrı görülür. Kronik (süreğen) prostatit daha yavaş seyirli işeme şikayetlerinin eşlik ettiği ancak ateş gibi alevli bir tablonun görülmediği süreğen enfeksiyondur. Enfeksiyona bağlı olmayan prostatit, penis ucunda, her iki testiste, bacak arasında ve göbek altında ağrı, yanma veya rahatsızlık hissi ile beraber işeme şikayetlerinin eşlik ettiği süreğen bir süreçtir. Hastalar aylardır hatta senelerdir bu şikayetlerden yakındıklarını belirtir.

Tanı

Tanı hastanın şikayetleri ile beraber ilk ve orta idrarın alınmasını takiben yapılan prostat masajı sırasındaki prostat sıvısı ve masaj sonrası idrar örneklerinin incelenmesi ile konur. Bunun dışında hastalığın türüne bağlı olarak işeme testleri veya abse varlığını göstermek ve tedavi etmek için makattan yapılan ultrasonografi gerekli olabilir.

Tedavi

Tedavide antibiyotikler ve eğer gerekli görülürse işemeyi rahatlatıcı ilaçlar verilebilir. Ateş varlığında hastanın hastaneye yatırılarak tedavisi gerekebilir. Kronik bakteriyel prostatitte uzun dönem antibiyotik tedavisi ayaktan uygulanır. Tedavi en az 3 hafta olmakla beraber 6 haftalık tedaviler de kabul görmektedir. Kronik abakteriyel prostatitte net bir tedavi halen belirlenememişse de çalışmalar sürmektedir. Tedavide alfa blokör tedaviler, uzun dönem antibiyotikler, antiinflamatuar ilaçlar, kas gevşeticiler, hormon ve fitoterapi denenebilir. Tedavi daha çok hasta bağımlı olup bir grup hasta bir çeşit tedaviden fayda görürken bir grup görmeyebilir.

Seyir

Akut prostatitte prostatta apse gelişmediği sürece antibiyotik ve destek tedavisi ile genellikle tedavi başarılı olur. Ancak her enfeksiyon gibi çoklu organ yetmezliği ve şok tablosu gelişme ihtimali vardır. Prostatta apse gelişmesi durumunda uzun dönem antibiyotik kullanımı ve apsenin boşaltılması gerekebilir.

Kronik bakteriyel prostatit uzun dönem tedavi gerektirir ve tekrarlama ihtimali uygun tedaviye rağmen kandan antibiyotiklerin prostata geçişinin zor olması nedeniyle yüksektir. Kronik abakteriyel prostatit tedavisi zordur ve tıpta bilinen tedavilere toplam cevabı %70 civarındadır. Her hasta için tedavinin özelleştirilmesi gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir