Protein (İdrar)

Klinik kullanımı

Böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.

Örnek toplama özellikleri

  1. 24 saatlik toplama kabına 24 saatlik idrar toplanır.
  2. 24 saatlik idrar miktarı not edilir.
  3. Kap iyice karıştırılır. 10 ml aliquot sıkı kapaklı bir idrar kabına transfer edilir.
  4. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.

Referans değerler

< 150 mg/gün

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0.001 = g/gün

Dinlenmede= 50-80 / 24 saat

Egzersiz= < 250 ng/24 saat

Yükseldiği durumlar

-Nefrotik sendrom,

-Diabetes melitus,

-Multiple myeloma,

-Preeklamsi,

-Glomerülonefritler,

-Konjenital kalp hastalığı,

-Malign hipertansiyon,

-Polikistik böbrek hastalığı,

-Diabetik glomerüloskleroz,

-Amiloidozis,

-SLE,

-Goodpasture’s sendromu,

-Renal ven trombozu,

-Ağır metal zehirlenmesi,

-Galaktozemi,

-Bakteriyel pyelonefrit,

-Nefrotoksik ilaç tedavisi,

-Mesane tümörleri.

Yanlış pozitiflikler

-Egzersiz,

-Ateş,

-Gebelik,

-Geçici menstruasyona bağlı,

-Kanama,

-Prostatik sıvılar,

-Semen,

-Alkali (baz).

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir