Radioallergosorbent Test (RAST®) (Ig E Antikorları, Multi-Allergen)

Klinik kullanımı :

Multi-allergen Ig E antikor testi, bitki polenleri, ev allerjenleri gibi

yaygın çeşitli allerjenlere karşı oluşan Ig E antikorlarının varlığında

faydalı bir tarama testidir. Bu test serum Ig E ölçümü ile beraber

yapıldığında alerjik hastalıklarda çok hassas birinci sıradaki testtir.

Referans değerler

Sınıf Yorum

0 Negatif

1 Şüpheli

2 Pozitif

3 Pozitif

4 Güçlü Pozitif

5 Güçlü Pozitif

6 Güçlü Pozitif

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir