Rapamycin (Sirolimus)(Rapamune®)

Klinik kullanımı

Otolog organ graftlarının tabii rejeksiyonunu baskılayan makrolid bir antibiyotiktir. Diğer immünosüpresanlardan farklı olarak antijenik ve sitokin (IL-2, IL-4, IL-15) stimülasyonuna cevap olarak görülen T lenfosit aktivasyonunu inhibe eder. Rapamycin, yüksek dozda uygulandığında hiperlipidemiye neden olur.

Referans değerler

3-20 ng/ml

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir