Retina Hastalıkları

Retina Hastalıkları

Retina Hastalıkları Nelerdir? Tedavi çeşitleri Nelerdir?

Retina hastalıkları; başlıca retinanın damarsal hastalıkları, herediter (kalıtsal) hastalıkları, inflamatuar (yangılı) hastalıkları ve retina dekolmanları (ayrılması) olarak sınıflandırılır.

Retinanın damarsal hastalıkları; diabet (şeker hastalığı), hipertansiyon (kan basıncı yüksekliği) varlığında ya da erken doğan bebeklerde görülebilir. (Diabetik retinopati, hipertansif retinopati, atardamar ve toplar damar tıkanıklıkları, kistoid maküla ödemi, prematüre retinopatisi)

Diabetik Retinopati

Diabetik retinopati bir küçük damar hastalığıdır. Damarlarda tıkanıklıklara ve sızıntılara bağlı kanamalar ve retina ve makülayı içine alan değişiklikler görülebilir. (Sert ve yumuşak eksudalar, maküla ödemi, ileri evrelerde yeni damar oluşumları ve vitreus kanamaları görülebilir.) Risk faktörleri arasında diabetin süresi, kan şekeri kontrolü, hipertansiyon, gebelik, böbrek hastalıkları, sigara, hiperlipidemi (kan yağlarının yüksekliği) yer almaktadır. Tedavide lazerfotokoagülasyon uygulanmaktadır, ileri evrelerde cerrahi gerektiren durumlar ortaya çıkabilir.

Hipertansif Retinopati

Retinada sistemik hipertansiyona bağlı gelişen damarsal değişiklikler sonucu hipertansif retinopati oluşmaktadır.

Retinal Atardamar Tıkanıklıkları

Sıklıkla kalp ve karotis arterlerinden (boyundaki ana atar damar: şah damarı) kaynaklanan emboliler (pıhtılar), damar tıkanıklıkları ve kan hastalıkları retinal atardamar tıkanıklıklarına yol açar. Göz merkezi atar damarının tıkanmalarında hasta ani, ağrısız görme kaybı ile başvurur. Muayene bulguları önemlidir. (Retinal ödem ve iskemi sonucu makulada japon bayrağı şeklinde kırmızılık görünür.) Optik sinirde (göz siniri) zamanla gerileme gelişebilir. İlk 6 saat içinde müdahale edilebilirse görme bir miktar açılabilir. Hastanın mutlaka kalp muayenesinin yapılması gereklidir.

Toplar damar tıkanıklıkları

Toplar damar tıkanıklıklarında ileri yaş, hipertansiyon, diyabet, kan hastalıkları, glokom (göz tansiyonu) hazırlayıcı faktörlerdir. Hastalık, toplar damarlarda değişikliklere neden olur. Yeni damar teşekkülü %30-50 oranında gelişebilir. Tanısında anjiografi (fundus floresein anjiyografi) gerekebilir. Tedavisinde lazer fotokoagülasyon (ışık ile yakma) gerekebilir.

Prematüre Retinopatisi

Miadından önce doğan, yüksek oksijen konsantrasyonlarına maruz kalmış, düşük doğum ağırlıklı bebekleri etkileyen, retina hastalığıdır. Hastalığın şiddeti tutulumun yeri, yaygınlığı, evreleri, ek hastalığın olup olmayışıyla ilişkilidir. Hastalık damarlarda kıvrımlanma ve genişlemelerle karakterizedir.

Erken tanı ve tedavi uygulanmadığında körlükle sonuçlanabilir. Tedavide lazer fotokoagülasyon veya kriyoterapi (dondurma tedavisi) uygulanmaktadır.

Retinitis Pigmentoza

Kalıtsal hastalıklar arasında olan retinitis pigmentozada (tavuk karası) hastalarda erken evrede gece körlüğü, geç evrede tam körlük görülebilir.

Retina Dekolmanı

Retinanın iki bölümünün (sensoryal retinanın, retina pigment epitelinden) araya giren subretinal sıvı nedeniyle ayrılmasıdır. Yırtıklı ve yırtıksız olmak üzere iki ana tipi vardır.

Başlıca belirtileri görme kaybı, sinek uçuşmaları, ışık çakmasıdır. Yırtıklı retina dekolmanının tedavisi cerrahidir.