Frengi Hastalığı Nedir?

(Last Updated On: 9 Ekim 2018)

Yeni Doğanda (Frengi) Enfeksiyonu

() ‘un sebep ol­duğu sifiliz enfeksiyonları günümüzde azal­makla beraber önemini korumaktadır. Ha­mile kadınlarda latent (gizli kalmış) enfeksiyon olabile­ceği unutulmamalı ve takiplerinde dikkate alınmalıdır. Hamile bir kadın sifiliz geçirdi­ğinde tedavi edilmezse , , erken doğum olabilir. Primer ve sekonder enfeksiyonlarda bebeğe geçiş %50 oranın­da iken latent sifılizde %10 civarında ger­çekleşir. Enfekte bebekte hiç bir belirti bu­lunmayabilir ya da doğumda yaygın enfek­siyon bulguları olabilir.

Yaygın lenfadenopati, hepatosplenomegali, kansızlık, trom-bositopeni, sarılık, rinit, damak ve dilde ya­ma görünümü, ağız çevresinde ve perianal bölgede kondilom, burun mukozasında Ülserasyon ve semer burun görünümü, alt ekstremite ve kalçalarda makulopapüler ya da büllöz döküntüler,kemik tutulumu (kılıç kını tibia), me­nenjit, göz tutulumu, koriyoretinit, üveit, miyokardit görülebilir. Tedavi edilmeyen vakalarda dişlerde Hutchison deformitesi, sağırlık, körlük ve kemik defektleri oluşur.

Hamile kadınlarda non spesifik treponemal testler ( ve titreleri) yapılmalı ve pozitif bulunanlarda daha spesifik testler uygulanmalıdır. Etkilenmiş bebeklerde se­rum IgM %90 pozitif bulunur. Cilt lezyonlarının mikroskopik incelemesinde T. Pallidum görülebilir. Doğumdan sonraki 3 ayda bebekte serum IgG antikor düzeylerinde 4 kat ya da daha fazla artış görülür. Ayrıca tam kan sayımı, biyokimya, uzun kemik ponksiyonu yapılır.

Yeterli almamış annelerin bebekleri de enfekte kabul edilmeli ve 10 gün boyun­ca benzil penisilin (60 mg/kg/gün, damar içi ya da kas içi enjeksiyon) veya prokain penisilin (30 mg/kg/gün, damar içi ya da kas içi enjeksiyon) tedavisi verilmelidir. Te­davi sonrasında ilk bir yıl her 3 ayda bir kontrole çağırılır, ve serolojik testler tek­rarlanır. Titrelerde artma tespit edildiğinde tedavi tekrarlanır.

Benzer Yazılar  Mide Kanseri Nedenleri?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*