CMV Enfeksiyonu Nedir?

CMV Enfeksiyonu Nedir?

Yeni Doğanda Sitomegalovirüs (CMV) Enfeksiyonu

Sitomegalovirüs (CMV) çoğunlukla çocukluk ça­ğında görülen, tükürük gibi  vücut sıvıları yo­luyla bulaşan ve genellikle hafif belirtilerle seyreden bir enfeksiyona yol açar. Geliş­mekte olan ülkelerde beş yaş altı çocukların %90’ı bağışıklık kazanmıştır. Her 1000 bebekten 5-10’u doğuştan CMV enfeksiyo­nu geçirmekte, bu bebeklerden sadece enfeksiyon belirti vermektedir. Annede meydana gelen primer (birincil) enfeksiyon­larda ya da reaktivasyonda (yeniden aktiflenme) bebekte doğuş­tan CMV görülebilir ancak primer enfeksi­yon geçiren annelerin bebeklerinde hasta­lık daha ağır seyreder.

Hamileliğin erken dönemlerinde (birinci trimester) enfekte olan bebeklerde sa­katlık riski daha fazladır. Bağışıklık kazan­mamış kadınların %1’i hamileliklerinin her­hangi bir döneminde primer CMV enfeksi­yonu geçirmekte ve bunların yarısında fetüste  enfeksiyon görülmektedir. Daha önce enfeksiyon geçirmiş kadınlarda ise hamilelikleri döneminde reaktivasyon ol­duğunda fetüslerin %5’inde enfeksiyon gö­rülmektedir.

Doğum esnasında doğum ka­nalında sekresyonlar (salgılar) yoluyla, daha sonra süt ve kan yoluyla da bebeğe bulaş olabilir. Ama bu hastalarda klinik bulguları daha ha­fif seyreder. Kan trasnfüzyonu için CMV negatif kan kullanılması ya da lökösit filtre­si kullanılması transfüzyona bağlı riski azal­tır.

Etkilenen Bebeklerde

 • gelişme geriliği,
 • trombositopeni,
 • kansızlık,
 • lökopetli,
 • lenfositoz,
 • hepatosplenomegali (karaciğer – dalak büyümesi) ,
 • lenfadenopati,
 • nöbet,
 • emme güçlüğü,
 • koriyoretinit,
 • intrakranial ve periventriküler kalsifîkasyonlar,
 • sağırlık,
 • kolit,
 • hepatit görülebilir.

Öykü ve klinik  bulgular  ile   şüphelenilen hastalarda kordon kanından ya da bebekten alınan se­ramda IgM tespiti, IgG düzeylerinde artış,  idrarda virüs kültürü, tükrük – idrar – dokuda CMV PCR tanı koymada yardımcı olur. An­cak bu testlerin doğumdan sonraki ilk 2 hafta içinde yapılması gerekir çünkü daha sonraki dönemlerde bulunacak pozitif so­nuçlar perinatal (doğum öncesi) postnatal (doğum sonrası) kazanılmış CMV en-feksiyonlarına bağlı olabilir. Ağır vakalarda gansiklovir ve foskarnet tedavileri veril­mekle birlikte kesin etkisi gösterilmiş bir tedavi olmadığı için hastalığın önlenmesi önemlidir.

Hastanede yenidoğanlara kan ve kan ürünleri verilirken lökosit filtreleri­nin kullanılması ve bu bebeklerin izleminde el yıkama, eldiven kullanma gibi genel hijyen kurallarına uyulması gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir