Sodyum (Na) (idrar)

Klinik kullanımı

Ekskrete edilen sodyum miktarı alımla orantılıdır. Ayrıca hidrasyonda önemlidir.

Örnek toplama özellikleri

Soğuk ortamda saklanmalıdır.

Referans değerler

Spot/24 saatlik idrar 40-220 mmol/gün

İnterfere edici faktörler

-Diyetle tuz alımı sodyum seviyelerini arttırır,

-Değişen böbrek fonksiyonları değerleri etkiler,

-İlaçlar arttırır: Antibiyotikler, antitussifler, laksatifler ve steroidler

-İlaçlar azaltır: Diüretikler [örn.: furosemid (Lasix)] ve steroidler

Yükseldiği durumlar

-Dehidratasyon,

-Açlık,

-Adrenokortikal yetmezlik,

-Diüretik tedavisi sırasında,

-Hipotiroidizm,

-SIADH,

-Diabetik ketoasidoz,

-Gebelik toksemisi,

-Hipoaldosteronizm,

-Tuz kaybettiren nefrit.

Azaldığı durumlar

-Konjestif kalp yetmezliği,

-Malabsorbsiyon,

-Diare,

-Böbrek yetersizliği,

-Cushing sendromu,

-Aldesteronizm,

-Diaforezis,

-Pulmoner amfizem

-Yetersiz Na alımı,

-Adrenokortikal hiperfonksiyon,

-Glomerüler filtrasyon hızının azaldığı durumlar

-Premenstrüel sodyum ve su retansiyonu.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir