Sodyum (Na) (Serum)

Klinik kullanımı

Ekstrasellüler sıvının en büyük katyonudur. Plazma sıvısının her litresindeki inorganik katyonunun 154 mmol’ünün %90’ını oluşturur. Bu yüzden plazma osmolalitesinin yarısından sorumludur. Ekstrasellüler sıvının su dağılımının düzenlenmesinde en büyük rolü oynar.

Referans değerler

Yetişkin / yaşlı : 136 – 145 mEq/L (mmol/L)

Çocuk : 136 – 145 mEq/L (mmol/L)

İnfant : 134 – 150 mEq/L (mmol/L)

Yenidoğan : 134 – 144 mEq/L (mmol/L)

Olası kritik değerler; <120 veya >160 mEq/L

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1 = mEq/L

İnterfere edici faktörler

-Yakın zamandaki travma, cerrahi veya şok artan seviyelere neden olur,

-Bazı ilaçlar arttırır: Anabolik steroidler, antibiyotikler, klonidin, kortikosteroidler, antitussifler, laksatifler, metildopa, karbenisilin, östrojenler ve oral kontraseptifler

-Bazı ilaçlar azaltırlar: Karbamazepin, diüretikler, sodyum içermeyen IV sıvılar, sülfanilüre, triamteren, ACE inhibitörleri, haloperidol, heparin, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAID), trisiklik antidepresanlar ve vazopressin.

Yükseldiği durumlar

 1. İzovolemik hipernatremi
 2. Diabetes İnsipidus (DI) (nörojenik ve nefrojenik),
 3. Cilt kaybı (hiperemi).
 4. Hipervolemik hipernatremi
 5. İatrojenik (hipernatremik solüsyonların uygulanması),

b.Aşırı mineralokortikoid (Conn’s sendromu, Cushing’s sendromu),

 1. Tuz alımı.
 2. Hipovolemik hipernatremi (su ve Na+ kaybı (H2O kayıp>

Na+)

 1. Böbrek kaybı (diüretik, plikosüria),
 2. GI, solunumsal, cilt kayıpları,
 3. Adrenal kayıplar.

Azaldığı durumlar

 1. Hipotonik hiponatremi

İzovolemik hiponatremi;

 1. SIADH (ADH nın uygunsuz salınımı sendromu),
 2. Su intoksikasyonu,
 3. Böbrek yetersizliği,
 4. Reset osmostat (kronik aktif TB, carcinomatosis),
 5. Glukokortikoid eksikliği (hipopituitarism),
 6. Hipotiroidism,
 7. Thiazid diüretikleri,

Hipovolemik hiponatremi;

 1. Böbrek kayıpları,
 2. Ekstrarenal kayıplar (GI; kusma, diyare),
 3. Adrenal yetersizlik.

Hipervolemik hiponatremi;

 1. Kronik kalp yetmezliği,
 2. Nefrotik sendrom,
 3. Siroz,
 4. Gebelik,
 5. İzotonik Hiponatremi=Normal serum osmolalite
 6. Psödohiponatremi (artmış serum lipid ve proteinleri),
 7. İzotonik infüzyon (glukoz, mannitol).
 8. Hipertonik hiponatremi=Artmış serum osmolalite

a.Hiperglisemi: kan şekerindeki normalin üzerindeki her 100 mg/dl’lik artış plazma Na konsantrasyonunu 1.6 m Eq/L düşürür.

 1. Hipertonik infüzyonlar (glukoz, mannitol).

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir