Etiket Arşivi: Addison hastalığı

Addison Hastalığı (Adrenal Yetmezlik)

Addison Hastalığı (Adrenal Yetmezlik)

Addison hastalığı, adrenal bezin korteks bölümünün hasarı sonucu oluşan kortizol yapım eksikliğinin neden olduğu bir hastalıktır. Adrenal bezler böbreklerin üzerinde yerleşen küçük organlardır ve yaşam için gerekli olan pek çok hormonu salgılarlar.Adrenal bezin dış bölümü korteks iç bölümü ise medulla olarak isimlendirilir. Adrenal bezin korteks bölümü glukokortikoid (kortizol), mineralokortikoid ve cinsiyet hormonlarını salgılar. Glukokortikoid hormonlar stres hormonu olarak görev yaparlar ...

Devamını Oku »

Renin Aktivitesi (Plazma)(PRA)

Klinik kullanımı : Hipertansiyonun farklı tanılarında kullanılır. Conn sendromlu (hiperaldosteronizm) hastaların %90’nda renin baskılanmıştır. Hipokalemi, hiperkalsiüri, düşük renin ve yüksek aldosteron seviyesi olan hipertansif hastaların değerlendirilmesinde kullanılır. Renin ölçümünün en kabul edilmiş kullanım yeri unilateral renal hastalıklardır. DM ve hipertansiyon hastalarının bir kısmı düşük renin ve düşük aldosteron seviyelerine sahiptir. Hipokaleminin sebeplerinden biri olan Bartter sendromunda artmış renin ve aldosteron ...

Devamını Oku »

Potasyum (K) (İdrar)

Klinik kullanımı : Ekskrete edilen potasyum miktarı alımla orantılıdır. Gastrointestinal sistemden absorbe olan potasyumun bir kısmı hücrelerce alınırken büyük kısmı atılır. Glomerüllere filtre edilen potasyumun tamamına yakını proksimal tübüllerce reabsorbe edilir ve daha sonra distal tübüllerce sekrete edilir. Normalde, böbreklerden günlük 20-30 mmol oranında potasyum atılır. Renal tübüler asidozis, metabolik, respiratuar asidoz ve alkaloz potasyumun renal atılımının regülasyonunu etkiler. Elektrolit ...

Devamını Oku »

Osmolalite (İdrar)

Klinik kullanımı . Elektrolit su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır (konsantrasyon kabiliyeti). Referans değerler Spot idrar 300-900 mosm/kg 12- 24 saat sıvı kısıtlaması: > 850 mOsm/kg H2O (SI unit) Yükseldiği durumlar -SIADH sekresyonu ( Uygunsuz ADH Salınımı) , -Asidozis, -Şok, -Hipernatremi, -Hepatik siroz, -Konjestif kalp yetmezliği, -Addison hastalığı. Azaldığı durumlar -Diabetes insipitus, -Primer polidipsi, -Hiperkalsemi, -Aşırı su alımı, ...

Devamını Oku »

Magnezyum (Mg) (Serum)

Klinik kullanımı : Vücuttaki 300’den fazla enzimin kofaktörüdür. Birçok enzim sistemlerinin aktivatörüdür, oksidatif fosforilasyonda glikolizis, hücre çoğalması, nükleotid metabolizması ve protein biyosentezinde önemlidir. Serum magnezyum seviyelerinin azalması, nöronlara kalsiyum girişini inhibe ettiği için nöromuskuler eksitabilitenin artışına neden olur. Örnek toplama özellikleri Eritrositlerden magnezyum salınımını önlemek için acil serum ayrımı yapılmalıdır. Işıktan aluminyum folyo ile sarılarak korunmalıdır. Referans değerler < 5 ...

Devamını Oku »