Sodyum (Na) (Serum)

Sodyum (Na) (Serum)

Klinik kullanımı Ekstrasellüler sıvının en büyük katyonudur. Plazma sıvısının her litresindeki inorganik katyonunun 154 mmol’ünün %90’ını...
Kalsiyum  (Ca) (Serum)

Kalsiyum (Ca) (Serum)

Klinik kullanımı : Paratiroid fonksiyonunu ve kalsiyum metabolizmasını değerlendirmek için kullanılır. Serum kalsiyum tayini,...