Retikülosit Sayısı

Retikülosit Sayısı

Klinik kullanımı Retikülosit sayısı, konjenital veya akkiz hemolitik anemide artar. Normal yenidoğanlarda ve kronik kan kaybı olan hastalarda da...