Fibrinojen (Faktör I)

Fibrinojen (Faktör I)

Klinik kullanımı : Fibrinojen pıhtılaşma mekanizması için temel faktördür. Karaciger tarafından yapılır, akut faz reaktan proteinidir....
Albumin (Mayi)

Albumin (Mayi)

Klinik kullanımı : Serum ve mayi albumin konsantrasyonları arasındaki farkın transüdalarda (>1,1 g/dL)’den yüksek, eksüdalarda ise (<1,1...