Etiket Arşivi: Ağır karaciğer yetmezliği

Fibrinojen (Faktör I)

Klinik kullanımı : Fibrinojen pıhtılaşma mekanizması için temel faktördür. Karaciger tarafından yapılır, akut faz reaktan proteinidir. Düşük seviyedeki fibrinojen DIC, primer fibrinoliz ve karaciğer hastalıkları ile ilişkilidir. Yüksek fibrinojen tromboz için bir risk faktörüdür. Özellikle genç erişkinlerde yüksek fibrinojen seviyeleri kardiyovasküler risk ve stroke için prediktör faktördür. Düşük doz heparin ve ACE inhibitörleri fibrinojen seviyelerini düşürür. Referans değerler Yetişkin: 200 ...

Devamını Oku »

Albumin (Mayi)

Klinik kullanımı : Serum ve mayi albumin konsantrasyonları arasındaki farkın transüdalarda (>1,1 g/dL)’den yüksek, eksüdalarda ise (<1,1 g/dL) den düşük olduğu bildirilmiştir. Ayrıca portal hipertansiyona neden olan siroz, konjestif perikardit, sağ ventrikül yetmezliği gibi patolojilerde serum ve vücut sıvısı arasındaki albumin seviyesi farkı (>1,1 g/dL)’den yüksek olmaktadır. Malignite, tüberküloz, SLE, miksödem, ciddi hipoalbuminemi ve bazı over hastalıklarında bu fark (<1,1g/dL)’den ...

Devamını Oku »