Etiket Arşivi: Ağır metal zehirlenmesi

Tam İdrar Tahlili (TiT)

 Kristaller -Böbrek taşı, -İlaç tedavisi, -İdrar yolu infeksiyonları. Granüler silendir -Akut tubüler nekroz, -İdrar yolu infeksiyonları, -Glomerulonefrit, -Pyelonefrit, -Nefrosklerozis. Yağ silendiri -Nefrotik sendrom, -Glomerulonefrit, -Diyabetik nefropati, -Kronik böbrek hastalığı. Epitel silendirleri -Glomerulonefrit, -Etilen glikol intoksikasyonu, -Eklampsi, -Akut renal allograft rejeksiyonu, -Ağır metal zehirlenmesi. Mum silendiri -Kronik böbrek hastalığı, -Diyabetik nefropati, -Malign hipertansiyon, -Glomerulonefrit, -Böbrek transplant rejeksiyonu, -Nefrotik sendrom. Hyalin silendir ...

Devamını Oku »

Tam İdrar Tahlili (TiT)(idrarda protein)

Protein: İdrarda protein ölçümü yapılır. Yükseldiği durumlar: -Nefrotik sendrom, -Diabetus mellitus, -Multıple myeloma, -Preeklampsi, -Glomerulonefrit, -Konjestif kalp yetersizliği, -Malign hipertansiyon, -Polikistik hastalık, -Diabetik glomeruloskleroz, -Amiloidoz, -SLE, -Goodpasture’s sendromu, -Renal ven tromboozu, -Ağır metal zehirlenmesi, -Galaktozemi, -Bakteriyel pyelonefrit, -Nefrotoksik ilaç tedavisi, -Mesane tümörü.    

Devamını Oku »

Protein (İdrar)

Klinik kullanımı : Böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Örnek toplama özellikleri 1. 24 saatlik toplama kabına 24 saatlik idrar toplanır. 2. 24 saatlik idrar miktarı not edilir. 3. Kap iyice karıştırılır. 10 ml aliquot sıkı kapaklı bir idrar kabına transfer edilir. 4.Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. Referans değerler < 150 mg/gün SI ünite dönüşüm katsayısı x0.001 = g/gün Dinlenmede= 50-80 / ...

Devamını Oku »

Piruvat

Klinik kullanımı : Yenidoğan metabolizma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Laktatla beraber kullanımı L/P oranı şeklindedir. Normal L/P oranı (< 25) ve artmış laktat -Pirüvat dehidrogenaz defektleri, -Glukoneojenik enzim defektleri; *Glukoz 6 fosfataz, *Fruktoz 1-6 difosfataz, *Fosfoenol pirüvat karboksilaz, *Pirüvat karboksilaz. Artmış L/P oranı (> 30) ve artmış laktat -Pirüvat karboksilaz tip B eksikliği, -Krebs siklusu defektleri, *Oksoglutarat dehidrogenaz, ...

Devamını Oku »