Etiket Arşivi: Akciğer kanseri

Karsinoembriyonik Antijen (CEA)

Klinik kullanımı : Fetal barsak dokusunda normal olarak bulunan bir proteindir. Doğumu takiben saptanabilen değerler kaybolur. İlk defa 1960’larda kolorektal tümörlü yetişkinlerin kanlarında saptandı. CEA seviyeleri hem benign hem de malign çeşitli hastalıklarda yükseldiğinden kolorektal kanser için spesifik değildir. CEA seviyeleri tümörün hacmi ve prognoz için başlangıç testi olabilir. Tedavinin takibi içinde faydalıdır. Bu test aynı zamanda kanserli hastanın yaşam ...

Devamını Oku »

Anti-Nöronal Antikor Tip 2 (Anti-Rİ, ANNA-2)

Klinik Kullanımı : ANNA-2; meme, akciğer ve jinekolojik kanserli hastalarda paraneoplastik nörolojik otoimmunite ile ilişkili IgG yapısındaki bir serolojik markırdır. Açıklanamayan nörolojik hastalıklar veya myelopatilerin değerlendirilmesinde kullanılır. ANNA-2 sağlıklı kişilerin serum veya BOS’unda saptanamaz. Nörolojik belirti vermeyen < %2 small cell karsinomalı olgularda bulunur. Midbrain, serebellar, brain stem bozukluklu ve/veya myelopatili, özellikle geçmişinde meme kanseri hikayesi olan kadınlarda ve direkt ...

Devamını Oku »

CA 15-3 ve CA 27.29 Tümör Belirteçleri (Kanser Antijen 15-3 ve Kanser Antijen 27.29)

Klinik kullanımı : Meme kanserinin evrelenmesinde ve tedavinin monitorizasyonunda CA 15-3 ve CA 27.29 antijenleri kullanılır. Evre I meme kanserinde %5, evre II’de %29, evre III’de %32, evre IV’de %95 serum CA 15-3 seviyeleri artar. %25’den fazla CA 15-3 artışı gözlenen hastaların çoğunda (%96) hastalık progresyonu vardır. %50’den fazla CA 15-3 düşüşü gözlenen hastaların çoğunda (~%100) tedaviye yanıt vardır. Tarama ...

Devamını Oku »

CA-125 Tümör Belirteci (Kanser Antijen-125)

Klinik kullanımı : Over kanserinin seyrini izlemede, tedavi takibinde ve hastalığın rekürrensini belirlemede kullanılır. Over kanserli olguların %80’inde serum seviyeleri yüksektir. Bu oran benign over hastalığı olan kadınlarda %26, non-neoplastik durumlarda %66’dır. CA-125 tek başına kanser tanısı koymak için veya tarama maksatlı kullanılmaz. Fakat CA-125 yükselişi ile ilişkili tanısı konmuş jinekolojik kanserli hastaların takibinde kullanılabilir. Sağlıklı insanların %1’nde de CA-125 ...

Devamını Oku »

Anjiotensin Konverting Enzim (ACE, Serum Angiotensin Converting Enzim) (SACE)

Klinik kullanımı : Sarkoidoz tanısında kullanılır. Hassasiyeti %75, özgüllüğü %95 civarındadır. Hastalığın evresi ile hassasiyeti artar. Seri ACE ölçümleri sarkoidozun klinik seyri ve kortikosteroid tedavisinin etkinliği hakkında yardımcı olur. Artmış ACE seviyeleri kortikosteroid tedavisi ile veya spontan olarak normale dönebilir. Örnek toplama özellikleri Hastadan, kan alımından 12 saat öncesine kadar ACE inhibitörü kullanımını kesmelidir. Normal olarak 20 yaşından daha genç ...

Devamını Oku »