Nöron Spesifik Enolaz  (NSE)

Nöron Spesifik Enolaz (NSE)

Klinik kullanımı Nöron spesifik enolaz, 2-fosfo-D-gliserat-hidrolaz, glikolitik enziminin bir izoenzimidir. Bu enzim merkezi ve periferal sinir sisteminin...