Epilepsi (Çocuk)

Epilepsi (Çocuk)

Epilepsi (Sara) Hastalığı Nedir? Epilepsi, beyinde nöronal (sinirsel) aktivitenin anormal artmış veya tekrar­layan aktivitesine bağlı olarak...
Epilepsi (Erişkin)

Epilepsi (Erişkin)

Epilepsi (Sara) Hastalığı Nedir? Epilepsi, tekrarlayan nöbetler duru­munu tanımlayan, eski Yunanca'da yine nöbet geçirme anlamına gelen...