Etiket Arşivi: Kolon kanseri

Kanser (Çocukta)

Kanser (Çocukta)

Kanser Çocukta Çocukluk ça­ğı ve hastalıkları açısından da bir yaşın üs­tündeki çocuklarda kazalardan sonra ikinci sıklıktaki ölüm nedeni de kanserdir. Bir yaş altında daha çok doğuştan nedenler ve kalp hastalıkları ön plana çıkmaktadır. An­cak, çocukluk çağı kanserleri günümüzde %80 oranında tedaviedilebilmektedir. Bu­nun nedenlerini, genel toplum ve anne eği­timinin iyi olması ve çocukların doğumdan sonra rutin takiplerinin yapılması, aynı za­manda çocukluk ...

Devamını Oku »

Kalın Bağırsak Kanseri Tedavisi Var Mi?

Kalın Bağırsak Kanseri Tedavisi Var Mi?

Kalın Bağırsak Kanserleri Sindirim siste­minin ince bağırsaklardan anüse (makata) kadar uzanan kısmına kolorektum denir. Kolorektum ince bağırsaklardan itibaren çekum, çıkan kolon, transvers kolon, inen kolon, sigmoid kolon ve rektum denen bö­lümlere ayrılır. Bu bölgenin kanserleri ge­nel olarak kalın bağırsak kanseri olarak bi­linir. Ancak aradaki faklılıklar nedeniyle makat girişinden itibaren ilk 15 cm’lik kıs­ma rektum kanseri, geri kalan üst kısmına ise ...

Devamını Oku »

Egzersiz

Egzersiz

Neden Egzersiz Yapmalıyız? Düzenli fiziksel egzersizler, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olup çeşit­li kronik hastalıklara yakalanma riskinin azaltılmasının da en önemli aracıdır. Öncelikle, düzenli egzersizlerle kendimizi daha iyi hissederiz. Gerçekten de, egzersiz yorgunluğa direncimizi artırır, sosyal ilişki­leri geliştirir. Düzenli egzersizler uykuya dalmayı ve iyi uyumayı sağlar, anksiyete (endişe), stres ve depresyonla mücadeleye yardım eder, kendimize güveni artırır. Düzenli egzersizler dış ...

Devamını Oku »

Karsinoembriyonik Antijen (CEA)

Klinik kullanımı : Fetal barsak dokusunda normal olarak bulunan bir proteindir. Doğumu takiben saptanabilen değerler kaybolur. İlk defa 1960’larda kolorektal tümörlü yetişkinlerin kanlarında saptandı. CEA seviyeleri hem benign hem de malign çeşitli hastalıklarda yükseldiğinden kolorektal kanser için spesifik değildir. CEA seviyeleri tümörün hacmi ve prognoz için başlangıç testi olabilir. Tedavinin takibi içinde faydalıdır. Bu test aynı zamanda kanserli hastanın yaşam ...

Devamını Oku »

CA 19-9 Tümör Belirteçi (Kanser Antijen 19-9)

Klinik kullanımı : Pankreatik veya hepatobiliyer kanserli hastaların tanısı, yaşam süresi, tedaviye cevabın değerlendirilmesinde kullanılır. Gastrointestinal, pankreatik, karaciğer ve kolorektal malignitelerin takibinde kullanılır. Pankreatik kanserlerde sensitivitesi %70- 80’dir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır. Referans değerler < 39 U/mL SI ünite dönüşüm katsayısı x1=kU/L Yükseldiği durumlar -Tüm gastrointestinal sistem kanserleri; *Pankreatik kanserler, *Kolanjiokarsinomlar, *Kolon kanseri, *Gastrik kanserler, -Akciğer kanserleri, -Adenokarsinomlarda, -Bazı benign ...

Devamını Oku »