Paratiroid Hormon  (PTH)

Paratiroid Hormon (PTH)

Klinik kullanımı PTH, hipokalsemiye cevap olarak paratroid bezi tarafından salınır. Başlıca görevi serum total Ca seviyesini 8.9-10.1 mg/dL arasında...