Tam İdrar Tahlili (TiT)(idrarda protein)

Protein: İdrarda protein ölçümü yapılır.

Yükseldiği durumlar:

-Nefrotik sendrom,

-Diabetus mellitus,

-Multıple myeloma,

-Preeklampsi,

-Glomerulonefrit,

-Konjestif kalp yetersizliği,

-Malign hipertansiyon,

-Polikistik hastalık,

-Diabetik glomeruloskleroz,

-Amiloidoz,

-SLE,

-Goodpasture’s sendromu,

-Renal ven tromboozu,

-Ağır metal zehirlenmesi,

-Galaktozemi,

-Bakteriyel pyelonefrit,

-Nefrotoksik ilaç tedavisi,

-Mesane tümörü.