Tam Kan Sayımı (Hemogram) (CBC)

Tam Kan Sayımı (Hemogram) (CBC)

Tam Kan Sayımı (Hemogram) (CBC) Nedir?

Klinik kullanımı : Tam kan sayımı (hemogram) ile akyuvarsayımı, alyuvarve kan pulcuklarısayımı; ayrıca hemoglobinve hematokritdeğerleri ölçülür. Anemi ve diğera hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları, alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlıdır.

HGB: Hemoglobin (Hb)

Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir. Anemi, kan kaybı, polistemi (eritrosit sayısının normalden fazla olması) v.b. durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz ve yüksek rakım hemoglobin miktarını artırırken anemi ise hemoglobin miktarını azaltır.

HCT: Hematokrit

Kandaki hemoglobin ve eritrosit miktarını gösterir. Bir başka ifadeyle kanın şekilli elemanlarının tüm kana oranıdır. Anemi ve kan kaybı gibi durumlarda miktarı azalır. Buna karşılık vücut su kaybederse (kusma v.b.) ya da yüksek rakımda hematokrit miktarı artar.

WBC: White Blood Cells (Beyaz kan hücrelerinin lökosit-sayısı)

Vücudun savunmasında ve bağışıklığında görevlidir. Normal bir insanda yaşla değişmekle birlikte, normal akyuvar sayısı 4000-10000/mm3’dur. Bu aralığın altındaki değerler lökopeni, üstündeki değerler lökositozolarak isimlendirilir. Akyuvarlarda azalma (lökopeni) nedeni olarak viral enfeksiyonlar, ilaçlar özellikle de kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar sayılabilir.

Akyuvar sayısında artma bakterilerin yaptığı enfeksiyonlarda nadiren de başka belirtilerinde eşllik ettiği kan kanseri (lösemi) görülebilir.

RDW: Red cell Distrubition Width

Eritrositlerin dağılım genişliğini gösterir.

PLT: Platelets (Trombosit sayısı)

Pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerdir. Koagülasyon sistemi ve hemostaz bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Demir eksikliği anemisi ve akut enfeksiyonlarında trombosit sayısı artarken lösemiler, bazı enfeksiyonlar ve kemik iliğinin baskılanması ile trombosit sayısı düşer.

RBC: Red Blood Cells (Kırmızı kan hücrelerinin –eritrosit- sayısı)

Bunlar oksijen taşıyan hücrelerdir. Ağır egzersiz ve yüksek rakımda sayıları artarken düşük olması kansızlık (anemi) veya kan kaybını gösterir. Ayrıca hemolize neden olan bazı ilaçlar da eritrosit sayısını azaltabilir.

MCV: Mean Corpuscular Volume

Eritrositlerin ortalama büyüklüğüdür.

MCH: Mean Corpuscular Hemoglobin

Eritrositlerdeki hemoglobin miktarını gösterir.

MCHC: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration

Eritrosit hemoglobin konsantrasyonunun yüzde olarak ifadesidir.

MPV: Mean Platelet Volume

Trombositlerin ortalama büyüklüğüdür.

PDW: Platelet Distrubition Width

Trombositlerin dağılım genişliğini gösterir.

-NE%: Nötrofil Yüzdesi

-LY%: Lenfosit Yüzdesi

-MO%: Monosit Yüzdesi

-EO%: Eozinofil Yüzdesi

-BA%: Bazofil Yüzdesi

 

1 Yorum

  1. Karakız

    Hemogram testimde EOY sonucum 0.8 cikti.olmasi gerekenden yuksek.BAY sonucu 0.3 buda olmasi gerekenden yuksek. 2 haftalik hamileyim.Sknti varmidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir