Testosteron (Serbest)

Klinik Kullanımı

Testesteron taşıyıcı protein olan SHBG konsantrasyonlarındaki değişmelerden etkilenmez. Bu nedenle SHBG düzeyinin yüksek olduğu hipertiroidizm, gebelik, OKS kullanımı gibi durumlarda;

SHBG düzeyinin düşük olduğu hipotiroidizm, androjen eksikliği, obesite gibi durumlarda serbest testesteron ölçümü total testesterondan daha yararlıdır.

Referans değerler

Erkek

0-5 yaş 0.15- 0.60 pg/ml

6-12 yaş 0.60- 5.70 pg/ml

>12 yaş 5.60- 19.00 pg/ml

Kadın

0-12 yaş 0.10- 0.60 pg/ml

>12 yaş 0.06- 2.57 pg/ml

Yükseldiği durumlar

– Hirşutizm,

– Adrenal virilizan tümörler,

– Polikistik over sendromu,

– Androjen rezistansı.

Azaldığı durumlar

– Hipogonadizm,

-P-450 enzim eksikliği.