Tiroglobulin (Tg)

Klinik kullanımı

Tiroid bezi tarafından sentez edilen bir glikoproteindir.Tiroid foliküllerine özgüldür. Tiroid kanserlerinde ve tiroiditte kandaki seviyesi artar. Bu yüzden tiroid kanserli hastaların takibinde kullanılır. Papiller, Folliküler, Hurthle hücreli karsinomalı hastaların postoperatif takibinde, Hipertiroidizmin endojen nedenlerini eksojen tiroid hormonu alımından (iatrojenik veya factitious) ayırt etmede, Hipotiroidili çocuklarda herhangi bir fonksiyonel tiroid dokusu bulunup bulunmadığını saptamada kullanılır.

Referans değerler

< 55 ng/mL

İnterfere edici faktörler

-Atiroidik hastada tiroglobulin değerleri > 5 ng/ml’den yüksekse genel olarak tümörün yeniden oluşumu ile karekterizedir.

-I131 scan ile gösterilebilen küçük tiroidal kalıntılı hastalarda TG yükselmeyebilir.

Yükseldiği durumlar

-Folliküler ve papiller tiroid karsinomları,

-Hipertiroidizm,

-Graves hastalığı,

-Toksik nodüler guatr,

-Tiroidit (subakut ve lenfositik [hashimato]) tiroglobulin düzeyi artar.

Bu hastalarda tedavi ile tiroglobulin düzeyi düşerken, metastaz oluşumu ile yine artış gösterir. Hem iyi huylu tiroid nodülleri hem de malign tiroid kanserleri serum Tiroglobulin artışına neden olurlar.