Tiroidit Belirti ve Tedavisi

Tiroidit Belirti ve Tedavisi

Tiroidit

Tiroidit ; tiroid bezinin yangısal hastalıklarıdır. Etkene göre farklı klinik gidiş gösterirler.

Yaş

Genellikle genç yaşlarda görülürler. Bazen tanı yaşı gecikebilir.

Cinsiyet

Kadınlarda bu grup hastalıklar daha sık görülürler.

Belirti ve Bulgular

Akut, subakut ve kronik başlangıçlı olabilirler.

Akut tiroiditler hızlı başlar. Bakteriyel bir mikrobun tiroid de yerleşmesi sonucu ortaya çıkarlar. Ağrı, ateş, boyunda şişlik, terleme gibi enfeksiyon belirtileri vardır. Etkene göre antibiyotik tedavisi verilmelidir.

Subakut tiroiditlerde başlangıç biraz daha yavaştır. Hastalarda boyunda çeneye, kulağa ve enseye yayılan şiddetli ağrılar ile birlikte yüksek ateş vardır. Tiroid bezi elastik yapıda ve ağrılıdır. Hastalarda başlangıçta hipertiroidi bulguları bulunur. Bunlar genellikle 3-4 ay devam edip düzelirler. Depo edilmiş hormonların tiroid harabiyeti sonucu dolaşıma geçmelerinden kaynaklanır. Hipertiroidi safhasından sonra hormon seviyeleri normale döner ve hatta organizma hormon gereksinimini sağlayamadığı zaman hipotiroidi (tiroid yetmezliği) geliştirir. Sonrasında tiroid bezi normale dönerek tamamen iyileşir. Bu grup tiroiditlere grip virusuna benzer virutik ajanların neden olduğu kabul edilmektedir.

Kronik tiroiditler sinsi bir gidiş gösterirler. Belirtiler genellikle ya tiroid bezinin çok büyümesi sonucu guatr ile veya tiroid fonksiyonunun bozulması sonucu hipotiroidi ile tanınırlar. Tiroid bezi kronik tiroiditlerin bir tipinde tahta gibi serttir. Nefes borusuna doğru yapışıklıklar gösterebilir. Bu hastalarda nefes almada zorluk ortaya çıkar. Riedel tiroidit denilen bu tip çok seyrektir.

Hashimoto tiroiditi; özellikle iyot alınımının yüksek olduğu toplumlarda daha fazla görülen bir kronik tiroidittir. İyotun fazlası otoimmün hastalıklarda hastalık başlangıcında tetikleyici olabilir. Özellikle tuzun iyotlanmasından sonra ülkemizde de sık görülen bir hastalıktır. Genellikle genç ve orta yaştakilerde sıktır. Kadınlarda erkeklere göre görülme şansı çok yüksektir. Diğer otoimmün hastalıklarla beraberlik gösterebilir. Bu hastalık genellikle hipotiroidi gelişmesinden sonra veya tiroid bezi büyüdüğünde farkedilip tanı konur. Hipotiroidi gelişmişse hastanın tedavisi gerekir. Tiroid tümörleri tiroidit zemininde biraz daha sık geliştiğinden takipleri gerekir.

Tanı

Hipertiroid safhasında tiroid hormonlar yüksekken, hipotiroid safhasında düşük bulunurlar. Tiroid bezinin iyot tutma kapasitesinin düşük olması, kan alyuvar hücrelerinin çökme hızının yükselmesi ve akyuvarların artması tanı için önemlidir.

Tedavi

Hiper ya da hipotiroidiyi düzeltmek için herhangi bir ilaç gerekli değildir. Çünkü bunlar geçici bozukluklardır. Ancak hastaların şikayetlerini düzeltmek için ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar, nabız yüksek ise düşürecek ilaç tedavisi, istirahat önerilir. Kliniği çok kötü olan hastalarda kısa süreli kortizon tedavisi etkilidir.

Seyir

Tüm tiroidit şekillerinde iyidir. Ancak kalıcı hipotiroidi geliştiğinde tedavi gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir