Toksoplazma Testi Nedir?

Toksoplazma Testi Nedir?

Yeni Doğanda Toksoplazma (Toksoplazmozis) Enfeksiyonu

Etken Toksoplazma gondii (T.gondii) adında bir parazittir. Esas konağı kedi olan bir parazittir ve yumurta­larının hamileler tarafından besin ya da ke­diyle temas yolu ile alınması sonucunda an­nede enfeksiyon meydana gelir. Bazı anne­lerde, nezle benzeri hafif şikayetler görülse de çoğu kez herhangi bir belirtiye yol aç­mamaktadır. Doğuştan toksoplazmozis her 1000 gebelikte 0.2 -10 oranında görülür. Hamileliğin erken dönemlerinde anneden bebeğe enfeksiyon geçme olasılığı daha düşüktür ancak bu dönemde enfeksiyon geçiren bebeklerin büyük bir kısmında hastalık daha ağır seyretmektedir. Anne karnında T. gondii enfeksiyonu geçiren be­beklerin bir kısmında hiç bir belirti görül­mezken, bir kısmında 1942’de Sabin tara­fından tanımlanan klasik bulgular;

  • hidrosefali (baş büyümesi),
  • mikrosefali (başın küçük olması),
  • koriyoretinit,
  • nöbet geçirme,
  • intrakranial kalsifîkasyonlar (beyin içi kireçlenme) bulunur.

Ayrıca kansızlık, lenfadenopati, hepatosplenomegali (karaciğer – dalak büyümesi) görünümü, uzamış sarılık görülebilir.

Polimeraz zincir reaksi­yonu (PCR)

Antikor testleri (IgM)ve kültür yapılarak tanı konur. Ayrıca, öykü ve klinik bulgu­larla şüphenilen hastalarda kan sayımı, ka­raciğer fonksiyon testleri, antikor testleri, kranial Ultrasonografi (ultrason), kranial bilgisayarlı tomografi ve oftalmolojik muayene ile has­talığın ciddiyeti belirlenmelidir.

Doğuştan tanısı konmuş bebeklerde tedavide pirimethamin (1mg/kg/gÜn, ağız­dan), sulfadiazin (100mg/kg/gÜn, ağızdan) ve folik asit (1ml/kg/gün, haftada 2 gün, ağızdan) kullanılır.

Tedavi seçenekleri ke­mik iliğini baskıladığı ve karaciğerde toksik etkileri olduğu için aralıklı kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testleri bakılması ge­rekmektedir. Tedaviye rağmen doğumda doğuştan toksoplazmozis belirtileri olan bebeklerin %90’nında koriyoretinit, geliş­me geriliği (%50), nöbet (%40), mikrosefali (%20), sağırlık ve hidrosefali gelişmekte­dir. Bu ağır sonuçları nedeniyle hastalığın önlenmesi oldukça önemlidir. Hamile ka­dınlar parazit yumurtaları ile kirlenme ihti­mali bulunan besinlerden uzak durmalı ve kedilerle temas etmemeye dikkat etmeli­dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir