TSH Reseptör Antikoru [Tiroid Stimulating İmmunoglobulinler (TSI); Uzun Etkili Tiroid Stimülatörü (LATS)]

Klinik kullanımı

Tiroid stümulan immunoglobulinler (TSI), TSH için, tiroid hücre reseptörlerine karşı oluşturulan bir grup immunoglobulin G’lerdir. Bu otoimmun kompleksler, tiroid hücrelerinden tiroid hormonlarının salınımını arttırırlar (Bazı durumlarda inhibe ederler). Bu immunglobulinler Graves hastalarında %90 oranında bulunur. Bu hastalığın patogenezinde rol oynar. Bazı olgularda Hashimoto tiroiditli hastalarda inhibitör rolü vardır. Hipertiroidizmin nedeninin araştırılmasında, Graves hastalığı tanısını koymada kullanılır. Trotropin reseptör antikoru ölçümü toksik nodüler guatra karşı Graves hastalığının ayırıcı tanısında faydalıdır. Ayrıca antitiroid ilaç tedavisine cevabı değerlendirmede kullanılabilir.

Referans değerler

TSI < %130 bazal aktivite

Yükseldiği durumlar

-Hipertiroidizm,

-Graves hastalığı,

-Hashimato tiroiditi.

Primer hipotiroidizm,Hashimato tiroiditi, İdiopatik miksödem,iyot 131 tedavisi, subtotal tiroidektomi,Subakut tiroidit,Boyuna radyasyon tedavisi,İyot fazlalığı , İyot eksikliği, Lityum, PAS, sülfonamidler,fenilbütazon, amiadoron, tioüreler,İodid tedavisi, Hipertiroidizm,Sekonder hipotiroidizm,hipofiz disfonksiyonu, postpartum nekroz, neoplasm, infiltratif hastalıklar,Tersiyer hipotiroidizm,hipotalamik hastalıklar