Yeni Doğan Enfeksiyonları

Yeni Doğan Enfeksiyonları

Yeni Doğan Enfeksiyonları

Doğuştan enfek­siyonlar, yeni doğanın anne karnında ya da doğum esnasında karşılaştığı mikroorganiz­maların yol açtığı enfeksiyonlardır. İlk ta­nımlanan doğuştan enfeksiyon 1941 yılın­da Avusturyalı bir göz hekimi olan Sir Nor­mali Grigg tarafından bildirilen Rubella embriyopatisidir. Genelde annenin enfeksiyo­nu ilk kez geçiriyor olması (primer enfeksi­yon), daha önce geçirdiği bir enfeksiyonun tekrar aktive olmasından (reaktivasyon) daha ağır sonuçlar doğurmaktadır. Enfeksi­yonun annenin hamileliğinin hangi döne­minde olduğu da bebeğin ne kadar etkile­neceğini belirleyen önemli bir faktördür. Doğuştan enfeksiyonlara yol açan bazı mik­roorganizmalar ve belirgin özellikleri bu  bölümde özetlenecektir.

Yeni Doğanda Toksoplazma (Toksoplazmozis) Enfeksiyonu için tıklayınız…

Yeni Doğanda Kızamıkçık (Rubella) Enfeksiyonu için tıklayınız…

Yeni Doğanda Sitomegalovirüs (CMV) Enfeksiyonu için tıklayınız…

Yeni Doğanda Herpes Simpleks (HSV) Virüs Enfeksiyonu için tıklayınız…

Yeni Doğanda Sifiliz (Frengi) Enfeksiyonu için tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir