Blefarit Nedir ?

Blefarit Nedir?

Göz kapağı kenarlarının ve kirpiklerin yerleşik iltihabi hastalığıdır. Ge­nellikle her iki göz etkilenir. Blefarit sınıfla­ması kapak kenarındaki yerine göre belirle­nir.

  1. Ön Blefarit: Stafilokok grubu bakterile­rin yerleşmiş iltihabı nedeniyle oluşması blefarite; saçlı deride, kulak arkası ve burun yanak katlantılarındaki cilt üzerinde görülen seboreik (yağlı) dermatit birlikte oluşması seboreik blefarite; veya her iki tipin beraber ortaya çıkması karma blefarite neden olmaktadır.
  2. Arka Blefarit: Göz kapağı kenarının ve kirpik diplerin arka kısmında inci tanele­rini andıran biçimde kirpik diplerine paralel yerleşmiş olan yağ tanecikleri ile ka-rakterize klinik tabloya verilen isimdir.
  3. Mikst (karma)   tip: Ön ve arka blefaritin birlikte bulunduğu tiptir.

Belirti ve bulgular:

Ana belirtiler yanma, gözde yabancı cisim hissi, hafif ışık hassasi­yeti, göz kapağı kenarında kızarıklık ve ka­buklanmadır. Bulgular sabahları daha kötü zaman zaman şiddetlenme ve hafifle­meler ile seyreder. Göz kapaklarının ön ke­narı değişen derecelerde kızarıklık göste­rir. Ağır stafilokoksik blefaritte küçük, kir­pik diplerine lokalize apseler mevcut olabi­lir. Uzun süredir bu durumun devam ettiği olgularda göz kapağının ön kenarı nedbe dokusunun yerleşmesiyle düzensiz bir hal alabilir.

Stafilokoksik blefaritteki kabuklan­malar sert ve kırılgan bir yapıya sahip olup, kirpik diplerinin etrafında oluşurlar.

Seboreik blefaritte ise kabuklanmalar yumuşak ve yağlı yapıda olup, göz kapağının herhangi bir yerinde ve kirpikler üzerinde bulunabi­lir. Seboreik blefaritte kirpikler yağlı ve bir­birine yapışık vaziyette bulunma eğilimi içerisindedirler. Stafilokoksik blefarit başta olmak üzere ağır seyreden uzun süreli ön blefaritlerde kirpiklerde şekil bozuklukları, dökülme ve renk kaybı görülebilir.

İstenmeyen etkiler (komplikasyonlar):

Kirpik dibi iltihabının salgı bezlerine (zeis ve moll bezleri) yayılmasıyla arpacık (dış gelişebilir. Gözyaşı film taba­kasında gelişen düzensizlik nedeniyle olgu­ların %30-50’sinde kuru göz yakınması gö­rülür. Stafilokoklardan kaynaklanan toksin­lere karşı oluşan aşırı duyarlılık sonucu gö­zün ön yüzey dokularında (konjonktiva ve kornea) inflamasyon oluşabilir.

Tedavi:

Blefaratin uzun süredir devam et­mekte olduğu olgularda düzelme sağlamak birkaç haftalık yoğun tedaviye gerek duyulmakla beraber hastaların yakınmaları­nı düzeltmek genellikle mümkündür. Teda­vide öncelik kapak temizliğini sağlamaktır. Bunun için ticari müstahzar olarak piyasa­da bulunan göz kapağı temizleyicileri veya göz yakmayan bebek şampuanları kullanı­larak göz kapağı kenarlarının temizlenmesi ve bu şekilde iltihabi ürünlerin ortamdan uzaklaştırılması amaçlanır. Saçların yıkan­ması esnasında sulandırılmış şampuan ile göz kapaklarının bastırılmadan ovulması da faydalı olabilmektedir.

Akut (ani gelişen) kirpik dibi apselerinin tedavisinde tüm kabuklar temiz­lendikten sonra uygulanan fusidik asit ve kloramfenikol gibi  antibiyotikli pomadlar kullanılmaktadır. Stafilokoksik toksinlere karşı gelişen aşın duyarlılık sonucu oluşan konjonktiva ve kornea inflamasyonunda kı­sa süreli zayıf steroid içeren damlalar bir göz hekiminin denetiminde kullanılabil­mektedir. Gözyaşı film tabakasında düzen­sizlik olan ve kuru göz yakınmaları olan hastalarda suni gözyaşı damlaları kullanılabilir.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar