Direkt Coomb’s Testi (Direkt Antiglobulin Test, Anti-Human Globulin Test)

-->

Klinik kullanımı :

Bu test hemolizi veya hemolitik transfüzyon reaksiyonlarını

araştırmak ve eritrositler üzerindeki antikorları saptamak için

kullanılır. Testin prensibi: globulinlerle kaplı eritrositlerin, antihuman

globulin antikorları tarafından aglütinasyonunun

uyarılmasına dayanır. Böylece Direkt Coomb’s Testi, şüpheli

transfüzyon reaksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Referans değerler

Negatif

İnterfere edici faktörler

-İlaçlar yanlış pozitif sonuç verirler; Ampisilin, kaptopril, sefalosporinler, klorpromazin

(thorazin), klorpropamid, hidralazin, indometazin (indocin), , izoniazid (INH), Levo dopa, metil dopa, , fenitoin, prokainamid, , rifampin,

streptomisin, sulfanamidler ve tetrasiklinler.

Yükseldiği Durumlar

-Pozitif olduğu klinik durumlar şunlardır:

* ,

* ,

* ,

* İlaçlara bağlı [(, penisilin,

, kinidin, insulin, ,

)],

* ,

* .

Bir önceki sağlık makalemiz Dinitrofenilhidrazin Testi sizler için ayrıca Akçaağaç Şurubu Hastalığı ve Maple Syrup Urine Disease (MSUD) hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*