Eritrosit Frajilitesi (Osmotik Frajilite)

Klinik kullanımı :

Eritrositlerin lizise uğramadan su alma kapasitesini değerlendirmek

amacıyla uygulanan bir testtir.

Yükseldiği durumlar

-Herediter sferositozis

-Kazanılmış immun hemolitik anemi

-Herediter stomatositozis

-AB0 Hemolitik anemiler

-Mekanik travmalar (örn:prostetik kalp kapakçığı)

-Gebelik

-Enzim eksiklikleri (örn: G6PD eks.)

Azaldığı durumlar

-Hipokromik mikrositik anemiler (örn: Demir eksikliği, talassemi)

-Karaciğer hastalıkları (Tıkanma sarılığı, Siroz, Gilbert’s hastalığı)

-Polistemi vera

-Herediter anemi (Orak hücreli anemi, HbC ve HbE hastalığı)

-Splenektomi sonrası

-Talassemi Major

-Leptositozis

-Plumbism

Referans değerler

Hasta sonuçları, beraber çalışılan kontrol örneği ile kıyaslanarak

verilir.

Osmotik frajilite normal değerleri:

% Hemoliz

NaCl (%konsantrasyon)               İnkubasyondan önce                         İnkubasyondan sonra

0.85                                                     0                                                        0

0.75                                                     0                                                       0-2

0.65                                                     0                                                       0-20

0.60                                                     0                                                      10-40

0.55                                                     0                                                      15-70

0.50                                                     0-5                                                   40-85

0.45                                                     5-45                                                 55-95

0.40                                                   50-90                                                 65-100

0.35                                                   90-99                                                 75-100

0.30                                                   97-100                                               80-100

0.20                                                     100                                                  91-100

0.10                                                     100                                                    100

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar