Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR; Westergren Yöntemi)

-->

Klinik kullanımı :

Bu test gizlenmiş hastalığı saptamak için kullanılır. Bazı klinisyenler

şikayetlerin ayırıcı tanısında kullanırlar. Örn: Eğer hastada göğüs

ağrısı varsa ESR, myokard enfarktüsünde artacak halbuki anginada

normal olacaktır. Enflamatuar hastalıklar, akut ve kronik

enfeksiyonlar, doku nekrozu, temporal arterit, maligniteler,

romatoid hastalıklar ve otoimmün hastalıkların tanı ve tedavi

takibinde kullanılır. Ayrıca ESR hastalığın takibinde ve tedaviye

cevapta güvenilir bir indikatördür. Eğer klinik belirti ile ESR uyum

içinde değilse C-reaktif protein testi sıklıkla yapılır.

Referans değerler

Erkek : <15 mm/saat

Kadın : <20 mm/saat

Çocuk : <10 mm/saat

Yenidoğan : 0-2 mm/saat

Yükseldiği durumlar

-Kronik böbrek yetersizliği,

-Malign hastalıklar,

-Bakteriyel enfeksiyon,

-İnflamatuar hastalıklar,

-Nekrotik doku hastalıkları,

-Makroglobulinemi,

-İleri yaş,

-Ciddi anemiler (Demir eksikliği),

-Gebelik, (B12 eksikliği),

-Makrositozis,

-Kadın cinsiyet,

-Teknik nedenler (dilüsyon hataları, yüksek oda ısısı, titremiş ESR tüpü),

-Fibrinojen yüksekliği (enfeksiyon, iltihap, malignansi).

Azaldığı durumlar

-Orak hücreli anemi,

-Sferositoz,

-Hipofibrinojenemi,

-Aşırı lökositoz,

-Polistemi vera,

-Safra asitleri,

-Yüksek doz steroidler,

-Anizositoz,

-Teknik nedenler (dilüsyon hataları, yetersiz karıştırma, pıhtılı örnek, kısa ESR tüpü, test sırasında titreme, düşük oda ısısı),

-Protein anormallikleri(Hipogammaglobulinemi, Hiperviskositeli disproteinemi).

ESR nin etkilenmediği durumlar

-Şişmanlık,

-Son yenilen yemek,

-Aspirin,

-Vücut ısısı,

-NSAİD’lar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*