Vakumla Doğum Nedir?

Vakumla Doğum Nedir?

Forseps Ve Vakumla Doğum

Be­beğin doğum kanalından çıkartılması için bazı aletler kullanılır. Bu aletler kaşık da de­nilen forseps ve pompa sistemi ile çalışan bebek başına uygulanan vantuz şeklinde vakum aletleridir. Son iki yüzyılda ve önce çok kullanılan aletli do­ğum artık seyrek uygulanmaktadır. Sezeryanın liberal kullanımı aletli doğuma ihtiya­cı azaltmıştır.

Forseps veya vakum uygula­ması; bebek başının doğum kanalı son kıs­mında veya çıkınımda takılması, annenin kalp hastası ve hipertansiyonlu olması, do­ğumun sonuna yakın bebek kalp seslerinin bozulması, kanama gibi durumlarda bebe­ğin bir an önce çıkarılması için yapılır.

For­seps sağ ve sol 2 adet kaşıktan oluşur ve bebeğin şakak kemiklerine uygulanır. Ka­şıklar kenetlenerek baş döndürülür ve be­bek çekip çıkarılır. Vakum direkt olarak baş kemiklerinin üzerine uygulanır; el pompası veya bisiklet pompasına benzer aletle bir lastik boru vasıtası ile birleştirilir, vakum yani negatif basınç sağlanır. Çekme ve döndürme yapılarak bebek başı çıkarı­lır. Uygulama çok dikkat ve tecrübe gerek­tirir. Baş ve doğum kanalı arasında uyum­suzluk olmaması, rahim ağzının tam açık olması, su kesesinin açılmış olması şarttır. Kötü uygulamalar annede yırtıklar ve kana­ma, bebekte ağır doğum zedelenmelerine yol açar. İyi uygulamalar başarılı olup anne ve bebek için zararsızdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir