İdrarda Redüktan Madde


Klinik kullanımı :

Glukozüri, gebeliğin son dönemleri, laktasyon, galaktozemi,

esansiyel pentozüri, musküler distrofi ve infantlarda idrarda

redüktan madde görülebilir.

Referans değerler

Negatif

Örnek toplama özellikleri

Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.