İmmünfenotiplendirme Paneli (Lösemi Paneli, Lenfoma Paneli)

-->

Klinik kullanımı :

Akut lösemileri sınıflandırmada kullanılan immunofenotip antikorları

bir panel halinde kullanılır. Standart panel dışında ilave

monoklonallerin tayini istendiğinde belirtilmelidir. Akut

sınıflandırmasında kullanılan panel;

CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD11b, CD13, CD14, CD19,

CD20, CD33, CD34, CD38, CD41a, CD45, CD56, CD64, CD79a

(sitoplazmik), CD117, MPO, TdT, glycophorin, kappa, lambda,

HLA-DR.

Belirteç

Yorum

CD 7

T-lineage hücreleri için çok hassas

CD 19,20,22

B-lineage hücreleri için çok hassas

CD 13 veya 33

Myeloid hücreler için çok hassas

CD 3 (sitoplazmik)

T-lineage hücreleri için çok spesifik

Cd 79α (sitoplazmik)

B-lineage hücreleri için çok spesifik

CD 5

T ve Myeloid lineage hücreleri için

CD 10

B, T veya Myeloid hücreleri için

HLA-DR

B, T veya Myeloid hücreleri için

Myeloperoksidaz

Myeloid hücreler

Bir önceki sağlık makalemiz İdrarda Redüktan Madde sizler için ayrıca esansiyel pentozüri, Galaktozemi ve gebeliğin son dönemleri hakkında bilgiler verilmektedir.