Kanama Bozukluğu Nedenleri?

-->

Nedir?

Kanın damar sistemi içerisinde sağlıklı bir şekilde akması pıhtılaşma sistemleri tarafından sağlanır. Normal kan pıhtılaşması (), da­mar duvarındaki yaralanmayı takiben oluşumu ve doku tamiri ile sonuçlanan sü­reçleri içerir. Damar duvarı hücreleri, kan pulcukları, doku faktörü, pıhtılaşma prote­inleri, eritici sistemler hemostaz siste­minin elemanlarını oluştururlar. Normal sağlıklı kan akımı da normal hemostaz için mutlaka gereklidir.

Bir damar hasarı oldu­ğunda çözünür olmayan kan pulcukları (trombositler) ile pıhtı tıkacı oluşarak kan kaybı önlenir ve ardından da damar bütünlüğü tekrar sağla­nır.

Hemostazı sağlamak için pıhtılaşma sis­temi denge halinde olmalıdır. Bu dengenin bozulması anormal damar tıkanması veya kanamaya neden olabilir. Edinsel ve doğuş­tan nedenler hemostaz sapmalarına (damar tıkanması ve/veya ) neden olabilir­ler.

Kan pulcukları, pıhtılaşma proteinleri ve pıhtı eritici sistem elemanları kanama olmaksızın hemostazın sağlanmasında, pıh­tı oluşumunda esas rolü oynarlar. Damar hasarının olduğu bölgede kan pulcuklarının tıkaç oluşturmasını takiben pıhtılaşma sistemi aktif hale gelerek pıhtısını oluşturur. Eğer damar duvarı hasarı küçük ise oluşan kan pulcukları tıkacı kanamayı durdurmakta yeterli olabilir. Ancak daha büyük yaralanmalarda pıhtılaşma protein­lerinin de aktive olarak pıhtı oluşumunu başlatması gerekir.

Damar hasarının onarıl­ması pıhtılaşma sistemini oluşturan birçok reaksiyonun dengeli bir şekilde meydana gelmesi ile olur. Pıhtılaşma çağlayanı, aktivatör ve baskılayıcılarla çok sıkı denetle­nen bir sistemdir. Bu reaksiyonlar devam ederken, pıhtılaşmayı sadece gerekli bölge­ye sınırlamak için pıhtılaşma baskılayıcıları devreye girer. Diğer yandan pıhtı eritici sis­tem global hemostaz sürecinde en az pıhtı­laşma sistemi kadar önemli diğer bir sis­temdir. Bu sistem pıhtının sınırlanmasını sağlar. Kanama eğilimi olan bir hastada ta­nı amacıyla yapılacak testlerin seçimi son derece önemlidir. Kanama eğilimi düşünü­len bir hastada ilk olarak hem kan pulcuklarını, hem de pıhtılaşma sistemini değer­lendirecek basit birkaç (, , ) yapıl­malıdır. Daha sonra düşünülen tanıya göre daha spesifik testler (, , , gibi) yapılmalıdır.

Bir önceki sağlık makalemiz Kan Nakli Nasıl Yapılır? sizler için ayrıca AIDS, eritrosit süspansiyonu ve frengi hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:cbç ınr apt ptt kanda nedir