Kreatinin (Serum)

-->

Klinik kullanımı :

Kreatininin, vücut sıvılarına salınımı dar sınırlar içinde ve sabit bir

oranda olduğundan, glomerül filtrasyon oranı ve böbrek fonksiyonu

için iyi bir indikatördür. Her gün yaklaşık kas kreatininin %1-2’si

kreatinine dönüşür. Kreatinin günlük atılımı et diyetine bağlı olarak

%10-30 oranında artabilir. Yaşlılarda kreatininin idrara atılımının

azalmasından dolayı kreatinin miktarında hafif artışlar görülür.

Referans değerler

Erkek: 0.6-1.2 mg/dL Adolesan: 0,5-1,0 mg/dL

Kadın: 0.5-1.1 mg/dL Çocuk: 0,3-0,7 mg/dL

Bebek: 0,3- 0,4 mg/dL Yenidoğan: 0,3-1,2 mg/dL

Yaşlı: Kas kitlesinin azalması azalan değerlere neden olur.

Olası kritik değerler; >4 mg/dl (Böbrek fonksiyonlarının ciddi bozukluğunu gösterir.)

İnterfere edici faktörler

-İlaçlar arttırır: Aminoglikozidler (örnek: gentamisin), simetidin,

ağır-metal kemoterapotik ajanlar (sisplatin) ve diğer nefrotoksik

ilaçlar, sefalosporinler (örn.: sefoksitin).

Yükseldiği durumlar

-Glomerülonefrit,

-,

-,

-,

-,

-,

-;

*,

*,

*,

*,

-,

-,

-.

Azaldığı durumlar

-;

*,

*.

Bir önceki sağlık makalemiz Kreatin Fosfokinaz MB (CK –MB) sizler için ayrıca Akut MI, Akut myokardiyal infarktüs ve alkolik karaciğer hastalığı hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*