Prolaktin (PRL)

Klinik kullanımı :

Galaktore (uygunsuz laktasyon) nin değerlendirilmesinde başlıca

testtir. Hipofiz fonksiyon testi; galaktoreli veya galaktoresiz

(mikroadenom, makroadenom), sellar büyüklük olsun olmasın

prolaktin salgılayan tümörlerin saptanmasında faydalı bir testtir.

Yetişkin bir premenapozal kadın amenoreli veya galaktoreli;

hipofizer prolaktinomaya büyük oranda adaydır. Serum prolaktin

seviyesi, radyolojik hipofizer değerlendirme birlikte yapılmalıdır.

Yükselmiş prolaktin corpus luteum yetersizliği, anovulasyon ve

azalmış kemik dansitesi ile ilişkilidir. Gebe olmayan bir kadında 200

ng/ml. nin üzerindeki prolaktin değerleri hipofizer bir mikroadenomu

gösterir. Orta derecedeki (20-200 ng/ml.) hiperprolaktinemi bir

makroadenom tarafından hipofiz sapına baskıyı gösterir.

Örnek toplama özellikleri

Hasta uyandıktan 3-4 saat sonra örnek alınmalıdır ve hasta aç

olmalıdır. Uyku, stres, egzersiz, gebelik ve koitus sonrasında

prolaktin düzeyi artar.

Referans değerler

Yetişkin erkek : 0- 20 ng/mL

Yetişkin kadın : 0- 25 ng/mL

Hamile kadın : 20- 400 ng/mL veya 20 -400 mcg/L (SI unit)

İnterfere edici faktörler

-Hastalık, travma, cerrahi, hatta kan vermekten korkma sonucu

oluşan stres prolaktin seviyesini yükseltebilir.

-Bazı ilaçlar yükseltir (fenotiazinler, oral kontraseptifler, rezerpin,

opiatlar, verapamil, histamin antagonistleri, monoamin oksidaz

inhibitörleri, östrojenler ve antihistaminikler).

-Bazı ilaçlar azaltır (ergot alkoloidleri, klonidin, levodopa ve

dopamin).

Yükseldiği durumlar

-Prolaktin salgılayan hipofiz tümörleri,

-Hipotalamo-pitüiter hastalıklar (Granüloma, Sarkoidoz),

-Primer hipotiroidizm,

-Böbrek yetmezliği,

-Perineoplastik ektopik prolaktin salınımı,

-Hipofiz bezine metastaz,

-Polikistik over sendromu,

-İnsülin kaynaklı hipoglisemi,

-Adrenal yetmezlik,

-Stres (Anoreksia nervosa, cerrahi işlem, aşırı egzersiz, travma veya

ciddi hastalık hali),

-Boş sella sendromu.

Azaldığı durumlar

-Hipofizer apopleksi,

-Kraniofaringioma,

-Sheehan sendromu.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
wpDiscuz