Retikülin Antikorları

Klinik Kullanımı :

Gluten sensitif (Gluten Duyarlı) enteropatili % 60 çocukta ve % 30 yetişkinde

Retikülin antikorları bulunur. % 20 oranında dermatitis

herpetiformis ve Crohn hastalığında bulunur. Gluten-hassas

enteropatinin tanısı ile dermatitis herpetiformis’in tanı ve takibinde

kullanılır.

Referans değerler

Negatif

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar