Ritonavir (Norvir)

Klinik kullanımı :

HIV Enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan anti-retroviral bir ilaçtır.

Bir proteaz inhibitörüdür.

Referans değerler

Pik konsantrasyonu (dozdan 2 saat sonra ):8-14 μg/ml

İdame konsantrasyonu (sonraki b.i.d. dozundan önce):1-6 μg/ml

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar