Süper Erkek Hastalığı

Süper Erkek Hastalığı (47,XYY) Nedir?

Cinsiyet kromozomu hastalıklarından olan süper erkek  hastalığı erkeklerde 1000′de bir görülür. Fi­ziksel özellikleri uzun boylu olmalarıdır. Hafif derecede konuşma-dil sorunlan, mo­tor fonksiyonlarında gecikme ve öğrenme güçlükleri olabilir. Zeka düzeyleri normal aralıktadır ama ortalama değerleri kardeşle­rinden 10-15 puan daha düşük olabilir. Davranış özellikleri normaldir ama çocuk­luk çağında huysuzluk nöbetleri, hiperaktivite gibi davranış problemleri görülebilir. Erişkin yaşama uyum sorunları olmaz. Evle­nir ve çocuk sahibi olurlar.

Cinsiyet kromozomu anormalliği olan çocuğun öğrenmeyle, motor ve konuşma-dil gelişimleriyle ilgili güçlükleri olabilecektir. Ancak bu sorunlar çocuğun sahip olduğu kromozom anomalisini taşı­mayan diğer çocukların bu alanlardaki so­runlarıyla aynıdır ve aynı şekilde tedavi edi­lir. Cinsiyet kromozomu anomalisi olan ço­cuklar için özel yaklaşımlar yoktur.

Cinsiyet Kromozumu Hastalıkları için tıklayınız

Bunları da Okuyun ...!

  1. Klinefelter Sendromu ...
  2. Süper Dişi Hastalığı ...
  3. Turner Sendromu ...
  4. Cinsiyet Hastalıkları ...
Creative Commons Lisansı
Bu çalışma CC Lisansı ile lisanslanmıştır.