Henoch Schönline Hastalığı

Henoch Schönline Hastalığı

Henoch Schönline Purpurası

Henoch-Schönlein purpurası; küçük damarların yangısal hastalığı (vaskülit) sonucu deride oluşan ve purpura olarak adlandırılan kırmızı-mor kanama odaklan, artrit ve iç or­gan tutulumları ile karakterli sistemik bir hastalıktır. Henoch Schönlein purpurasının nedeni bilinmemektedir.

Yaş

Tüm yaşlarda görülebilmesine karşın en sık 2-11 yaş arasındaki çocuklarda görü­lür.

Cinsiyet

Erkek çocuklarda risk iki kat art­mıştır, erişkinlerde bu risk eşitlenir.

Risk Faktörleri

Üst solunum yolları enfek­siyonu geçirmek, 2-11 yaş arasında olmak, yeni aşı olunması, kimyasallar, böcek sok­ması risk oluşturabilir. Kış ve ilkbahar ayla­rında genellikle üst solunum yolları enfek­siyonu sonucu sık görülür, ancak Henoch Schönlein purpurası bulaşıcı bir hastalık değildir.

Belirti ve Bulgular

Henoch Schönlein purpurası olan hastaların tümünde deri tu­tulumu vardır. Deri tutulumu; bacak, kalça ve gövdede ciltte toplu iğne başı büyüklü­ğünde kırmızı-pembe-mor renkli deri dö­küntülerine yol açar. Genellikle geçicidir, ancak haftalarca sürebilir. Hasta­ların yansından fazlasında tekrarlama eğili­mi gösterir.

Eklem tutulumu; özellikle diz, ayak bilek ve dirsek eklemlerinde ani başlayan ağrı, şişlik, ısı artışı ile karakterlidir. Ba­caklarda, ayaklarda, yüzde, el sırtında, er bezi torbasında (skrotumda) ödem görüle­bilir.

Mide-bağırsak sistemi hastaların %85’inde tutulur. Şiddetli kramp şeklinde karın ağrısı, bulantı, kusma ve gastrointes­tinal sistem kanaması gelişebilir.

Böbrek tu­tulumu, olguların %10-50’sinde görülmek­tedir. İdrarda kan (hematüri) veya protein kaçağı (proteinüri) saptanabilir. Böbrek hastalığı hafif ve geçici bulgularla seyrede­bileceği gibi böbrek yetmezliğine ilerleme riski de taşıyabilir.

Tanı

Belirtilerin sorgulanması ve muayene bulgularına ek olarak; kan, idrar ve dışkı in­celemesi tanıya yardımcı olur. Cilt ve böb­rek biyopsi örneklerinde görülen Henoch-Schönlein purpurasına özgü bazı bulgular diğer vaskülitlerden ayırt etmede ve tanı koymada önemlidir.

Tedavi

Henoch-Schönlein purpurası ge­nellikle kendi kendini sınırlayan bir hasta­lıktır. 4-6 haftada iyileşme görülür, ancak takip eden aylarda yineleme sıktır. Çocuk­larda ve gençlerde daha iyi seyreder ve ge­nellikle destek tedavisi yeterli olur. Ancak bazı durumlarda belirtilerin azaltılması ve organ fonksiyon bozukluklarının önlenme­si için bağışıklık sistemini baskılayan ilaç­larla etkili tedavi gerekir.

Seyir

Ciddi mide-bağırsak sistem tutulumu ve böbrek tutulumu hastalık seyrini kötü­leştiren faktörlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir