Kryofibrinojen

Klinik kullanımı :

Kryofibrinojenemi primer veya sekonder olabilir. Sekonder olanlar

tümör, nekroz, akut ve kronik enflamasyon, lenfoproliferatif

hastalıklar, otoimmün hastalıklara bağlı olabilir. Kryofibrinojenemi

IgA nefropatisinde genellikle olmakla birlikte, IgA antikorlarına karşı

fibronektin ile olan ilişkisi tam olarak bilinmiyor.

Referans değerler

Negatif

Örnek toplama özellikleri

Örnek alınır alınmaz 37°C’lik su banyosuna alınmalıdır. 1 saat

süreyle bu banyoda bekletildikten sonra santrifüj işlemi ile plazması

ayrılmalıdır. Heparin kullanımı yanlış negatif sonuçlara neden

olabilir.

Yükseldiği durumlar

-Akut FMF atağı,

-Hemofili,

-Oral kontraseptif kullanımında.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir