Şaşılık (Çift Görme)

Şaşılık (Çift Görme)

Çift Görme , Şaşılık (Diplopi) Nedir?

Çift görme, kişi tarafından tek bir hayalin çift olarak algılanmasıdır. Her iki göz açıkken çift görme (binoküler diplopi)  gözlerin birlikte aynı yönde çalışmasını bozan durumlarda ortaya çıkar. Göz ha­reketleri, göz kasları, göz sinirleri ve beyin­deki merkezler tarafından idare edilirler. Bu oluşumlarda bir bozukluk nedeniyle gö­zün ekseninde bir kayma olduğu takdirde görüntülerin beyindeki kaydı üstüste ol­maz ve çift görme olur. Gözde kayma, göz kapağında düşme ile birlikte olabilir. Bir in­sanın çift görebilmesi için her iki gözünde yeterli görmesinin olması gerekir.

Nedenleri

  1. Miyopati (kas hastalıkları), miyastenia gravis, tiroid göz hastalığı, yaralanma gi­bi göz kaslarını ilgilendiren hastalıklar,
  2. Göz kaslarının hareketini sağlayan 3, 4 ve 6. sinirleri etkileyen şeker hastalığı, ateroskleroz gibi hastalıklar,
  3. Beyin tümörü, beyin damarlarında balonlaşma (anevrizma) gibi göz sinirlerine baskı yapan du­rumlar,
  4. Beyin sapındaki çekirdeklerin ve kontrol merkezlerinin tümör, damar tıkanıklığı, Multipl Skleroz gibi hastalıklarıdır.

 

Çift görme, tek gözde (monoküler diplopi)

Tek göz kapatıldığında çift görmenin devam ettiği durumlardır. Astigmatizm, göz merceğinin yerinden oynaması, gözün ön tabaka veya retina problemleri gibi göz­le ilgili hastalıklar, veya psikolojik neden­lerle olabilir.

Geçici Çift görme

Yukarıda sözü edilen durumlarda çift görme süreklidir ve hep belli bir bakış yönünde ortaya çıkar. Bir de aralıklı olarak, zaman zaman ortaya çıkan çift görme vardır ki, bunun en sık görülen nedenleri;

  • Kasın yorulmasıyla belirginleşen Miyastenia Gravis hastalığı,
  • Göz hareketlerini sağlayan 3, 4 ve 6. sinir­lerin beyin sapındaki merkez çekirdekleri­ni besleyen kan damarlarındaki geçici dola­şım bozuklukları,

Şaşılık

Şaşılıkta küçük yaşlardan beri var olan bir göz kayması söz konusudur. Ge­nelde bir çift görme nedeni değildir ancak bazı durumlarda iki göz arasındaki denge­nin bozulması ile geçici çift görme olabilir.

Tanı

Çift görme problemi olan bir kişi ön­celikle bir göz doktoruna başvurmalı, göz­le ilgili nedenler ayırt edildikten sonra Nö­roloji, nörooftalmoloji, endokrinoloji gibi sorunun kaynağı ile ilgili bölümlerde tetkik edilmelidir. Tetkikler ve tedavi, nedene yö­nelik olarak yapılır.

Tedavi

Nedene yönelik olarak yapılır. Kas veya sinir tutulumu söz konusu ise manye­tik rezonans inceleme veya bilgisayarlı to­mografi gibi görüntüleme tetkikleri ile ne­den araştırılmalıdır. Bir grup hastada ne­den bulunamayabilir. Göz sinirlerini besle­yen damarların tıkanmasına bağlı çift gör­melerde 6 hafta ile 3 ay içinde iyileşme beklenir. Bu süreç içinde, çift görmeyi en­gellemek için hastaya tek gözünü kapatma­sı önerilir.

Kalıcı göz hareket bozukluğu ol­muşsa Botoks (botox) ilaç enjeksiyonu, prizmalı gözlükler ve şaşılık cerrahisi (ameliyatı) gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir.