Beta-2 Mikroglobulin

Beta-2 Mikroglobulin

Klinik kullanımı : Beta-2 mikroglobulin nükleuslu hücrelerin membranında bulunan düşük molekül ağırlıklı bir proteindir. Özellikle tümör...