Tam İdrar Tahlili (TiT)

 Kristaller

-Böbrek taşı,

-İlaç tedavisi,

-İdrar yolu infeksiyonları.

Granüler silendir

-Akut tubüler nekroz,

-İdrar yolu infeksiyonları,

-Glomerulonefrit,

-Pyelonefrit,

-Nefrosklerozis.

Yağ silendiri

-Nefrotik sendrom,

-Glomerulonefrit,

-Diyabetik nefropati,

-Kronik böbrek hastalığı.

Epitel silendirleri

-Glomerulonefrit,

-Etilen glikol intoksikasyonu,

-Eklampsi,

-Akut renal allograft rejeksiyonu,

-Ağır metal zehirlenmesi.

Mum silendiri

-Kronik böbrek hastalığı,

-Diyabetik nefropati,

-Malign hipertansiyon,

-Glomerulonefrit,

-Böbrek transplant rejeksiyonu,

-Nefrotik sendrom.

Hyalin silendir

-Proteinüri,

-Ateş,

-Aşırı egzersiz,

-Stres,

-Glomerulonefrit,

-Pyelonefrit,

-Konjestif kalp yetmezliği,

-Kronik böbrek yetmezliği.