Testosteron (Total)

Klinik kullanımı

Testesteron, testis leydig hücreleri tarafından yapılmaktadır. Kadında ovaryum ve adrenal bezler az miktar testosteron salgılarlar. Salınımı negatif feed-back ile LH tarafından düzenlenir. Kadındaki testosteronun büyük bölümü androstenodion metabolizmasının bir türevidir. Dolaşımdaki testosteronun %60’ı seks hormon bağlayıcı globuline bağlanır. LH salınımı ve leyding hücre fonksiyonunungüvenilir bir göstergesidir. Gonadal ve adrenal fonksiyonu değerlendirir.

Erkeklerde hipogonadizmin kadınlarda virilizasyon ve hirşutizmin tanısında yardımcıdır. Total testosteron, serbest testosteron, zayıf bağlı testosteron (albumine bağlı) ve güçlü bağlı testosteron (SHBG’e bağlı) kısımları içerir.

Referans değerler

Erkek (ng/dL) Kadın(ng/dL)
<1 yaş : <6 <1 yaş : <5
<6 yaş : 2-25 <6 yaş : 2-10
<10 yaş : 3-30 <10 yaş : 2-20
<12 yaş : 5-50 <12 yaş : 5-25
<15 yaş : 10-572 <15 yaş : 10-40
<18 yaş : 220-800 <18 yaş : 5-40
≥18 yaş : 241-827 ≥18yaş : 14-76

İnterfere edici faktörler

-İlaçlar arttırır: Antikonvülzanlar, barbituratlar, östrojenler ve oral kontraseptifler,

-İlaçlar azaltırlar: Androjenler, deksametazon, dietilstilbestrol, digoksin, alkol, steroidler, ketokonazol, fenotiazin ve sprinolakton.

Yükseldiği durumlar (erkek)

-İdiopatik seksuel prekoks,

-Pinealoma,

-Ensefalit,

-Konjenital adrenal hiperplazi,

-Adrenokortikal tümörler,

-Testiküler feminizasyon,

-Testosteron direnç sendromu,

-İdiopatik hirşutizm ve virilizan over tümörleri.

Azaldığı durumlar (erkek)

-Klinefelter’ s sendromu,

-Kriptorşitizm ve puberte gecikmesi,

-Down sendromu,

-Primer, sekonder hipogonadizm,

-Orşiektomi,

-Karaciğer yetmezliği,

-Myotonik distrofi,

-Üremi.

Yükseldiği durumlar (kadın)

-Ovaryan tümör,

-Adrenal tümör,

-Konjenital adrenokortikal hiperplazi,

-Trofoblastik tümör,

-Polikistik over,

-İdiopatik hirsutism