Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi

Klinik kullanımı :

ALP yüksekliğine neden olan patolojinin kaynaklandığı dokuyu tespit

etmede kullanılır (kemik, karaciğer, böbrek ve barsak). Nadiren

serumda diğer izoenzimler bulunur (plasental).

Örnek toplama özellikleri

Hemolizli, sarılıklı, lipemik serumlarla çalışılmaz.

Referans değerler (U/L)

Erkek      Çocuk       Kadın

Kemik (B):        20-74      23-74       62-100

Karaciğer (L1): 18-72       15-71        1-31

Karaciğer (L2): 1-14            1-9           1-7

Barsak:              <14             <14         <14

Yükseldiği durumlar

-Çeşitli karaciğer hastalıkları (primer veya sekonder kanserler ve

safra tıkanıklığı),

-Osteoblastik kemik tümörleri ve Paget hastalığı,

-Barsak izoenzimi sirozlu ve kan grubu O veya B olanlarda artar,

-Plasenta (Karsinoplasental antijen) ve Regan izoenzimleri kanserli

hastalarda artar.