Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi

-->

Klinik kullanımı :

ALP yüksekliğine neden olan patolojinin kaynaklandığı dokuyu tespit

etmede kullanılır (kemik, karaciğer, böbrek ve barsak). Nadiren

serumda diğer izoenzimler bulunur (plasental).

Örnek toplama özellikleri

Hemolizli, sarılıklı, lipemik serumlarla çalışılmaz.

Referans değerler (U/L)

Erkek      Çocuk       Kadın

Kemik (B):        20-74      23-74       62-100

Karaciğer (L1): 18-72       15-71        1-31

Karaciğer (L2): 1-14            1-9           1-7

Barsak:              <14             <14         <14

Yükseldiği durumlar

-Çeşitli (primer veya sekonder kanserler ve

),

- ve ,

-Barsak izoenzimi sirozlu ve kan grubu O veya B olanlarda artar,

-Plasenta (Karsinoplasental antijen) ve Regan izoenzimleri kanserli

hastalarda artar.

Bir önceki sağlık makalemiz Alfa Fetoprotein (AFP) sizler için ayrıca Abdominal duvar defektleri, Akciğer kanseri ve alkolik karaciğer hastalığı hakkında bilgiler verilmektedir.