Anjiotensin Konverting Enzim (ACE, Serum Angiotensin Converting Enzim) (SACE)

-->

Klinik kullanımı :

tanısında kullanılır. Hassasiyeti %75, özgüllüğü %95

civarındadır. Hastalığın evresi ile hassasiyeti artar. Seri ACE

ölçümleri sarkoidozun klinik seyri ve kortikosteroid tedavisinin

etkinliği hakkında yardımcı olur. Artmış ACE seviyeleri kortikosteroid

tedavisi ile veya spontan olarak normale dönebilir.

Örnek toplama özellikleri

Hastadan, kan alımından 12 saat öncesine kadar ACE inhibitörü

kullanımını kesmelidir. Normal olarak 20 yaşından daha genç

hastalar çok yüksek ACE değerlerine sahiptir. Hemoliz ve

hiperlipemi yanlış olarak ACE değerlerini düşük verir. İlaçlar (ACE

inhibitörleri, antihipertansifler ve steroidler) düşük ACE değeri

verirler.

Referans değerler

8-52 U/L

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=nmol/dk/mL

Yükseldiği durumlar

-Sarkoidoz,

-,

-,

-,

-Akut, ,

-,

-,

-,

-

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-.

Azaldığı durumlar

-,

-,

-,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Anjiotensin II sizler için ayrıca ACE inhibitörleri, Cushing sendromu ve Hipertansiyon hakkında bilgiler verilmektedir.