Anjiotensin Konverting Enzim (ACE, Serum Angiotensin Converting Enzim) (SACE)

Klinik kullanımı :

Sarkoidoz tanısında kullanılır. Hassasiyeti %75, özgüllüğü %95

civarındadır. Hastalığın evresi ile hassasiyeti artar. Seri ACE

ölçümleri sarkoidozun klinik seyri ve kortikosteroid tedavisinin

etkinliği hakkında yardımcı olur. Artmış ACE seviyeleri kortikosteroid

tedavisi ile veya spontan olarak normale dönebilir.

Örnek toplama özellikleri

Hastadan, kan alımından 12 saat öncesine kadar ACE inhibitörü

kullanımını kesmelidir. Normal olarak 20 yaşından daha genç

hastalar çok yüksek ACE değerlerine sahiptir. Hemoliz ve

hiperlipemi yanlış olarak ACE değerlerini düşük verir. İlaçlar (ACE

inhibitörleri, antihipertansifler ve steroidler) düşük ACE değeri

verirler.

Referans değerler

8-52 U/L

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=nmol/dk/mL

Yükseldiği durumlar

-Sarkoidoz,

-Gaucher hastalığı,

-Alkolik siroz,

-Myeloma,

-Akut, kronik bronşit,

-Tüberküloz,

-Aktif histoplazmozis,

-Skleroderma,

-Pulmoner fibrozis

-Lepramatozis,

-Hodgkin hastalığı,

-DM,

-Hipertroidizim,

-Pulmoner embolizm,

-Amiloidozis,

-Romatoid artrit,

-Primer biliyer siroz.

Azaldığı durumlar

-KOAH,

-Amfizem,

-Akciğer kanseri,

-Kistik fibrozis.